Werkwijze voor een tuinontwerp van de Tuinzorg


Eerste contact
Nadat ik voor de eerste keer contact met u heb gehad, via telefoon, e-mail of persoonlijk contact, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek en bezichtiging van de betreffende tuin.

Kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek verzamel ik zoveel mogelijk informatie over de tuin, de gebruikers van de tuin, de wensen en eisen.

Offerte
De Tuinzorg stelt een offerte op voor het maken van een tuinontwerp en/of beplantingsplan en de eventuele extra’s zoals technische tekeningen, perspectief tekeningen, moodboard, isometrietekening, verlichtingsplan, beplantingslijsten, bestellijst materialen. Ook kan in deze offerte een aanbod gedaan worden voor het begeleiden van de aanleg door de eigenaar zelf of een hovenier.

Veldschets en vlekkenplan
Nadat u akkoord bent gegaan en de offerte heeft ondertekend ga ik verder in gesprek met u. We gaan dieper in op de wensen en eisen van alle gebruikers van de tuin. Ik vraag u naar kadastertekeningen en/of bouwtekeningen en meet de kavel nauwkeurig op. Ik neem een grondmonster zodat ik weet op welke grondsoort getuinierd wordt. Ik kijk naar de ligging van de kavel en de stand van de zon. Ik observeer de omgeving zodat ik met storende elementen en mooie elementen rekening kan houden bij het maken van het ontwerp. Met deze informatie maak ik een veldschets en een vlekkenplan.

Basistekening
De Tuinzorg gaat aan de slag met een basistekening. Deze basistekening bevat de gehele tuinkavel met erfafscheidingen en met alle gebouwen en relevante zaken. Deze basistekening wordt op schaal gemaakt, 1:50 of 1:100 en het noorden wordt aangegeven met een pijl.

Schetsen
Op de basistekening maak ik een aantal schetsen. Wanneer ik 3 schetsen heb, maak ik een afspraak met u om de schetsontwerpen te bespreken. Hieruit volgt een keuze voor 1 schets of een combinatie van de diverse schetsen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen kunnen nog gemakkelijk worden ingepast.

Tuinplan
De Tuinzorg gaat de gekozen schets verder uitwerken tot een tuinplan. Ook kan ik beginnen met een beplantingsplan.

Tuinontwerp en/of beplantingsplan
Nadat u het semidefinitieve ontwerp en semidefinitieve beplantingsplan heeft goedgekeurd maak ik de definitieve versie. Ook kunnen nu de eventuele extra’s zoals hierboven genoemd gemaakt worden. Alles wordt netjes ingebonden en aan u overhandigd.